LOOIJENGA ZORG,

....biedt professionele zorg op maat waarbij wordt uitgegaan van de zorg/wensen van de cliënt.
De zorg wordt gegeven in een omgeving die voldoet aan alle professionele eisen waarop een cliënt recht heeft en waar de instelling aan moet voldoen.
Bovendien kan de cliënt gebruik maken van een gezellige, huiselijke woon/leefomgeving.

Voor wie?

  • Verblijf voor zorgbehoevende kinderen, jongeren en volwassenen met één op één zorg, verzorging, verpleging en begeleiding op maat voor korte of langere tijd.

  • Dagopvang op dinsdagen, een dag in de week zorg overdragen zodat u even tijd voor u zelf heeft. Tussen 1 oktober en 1 april ook donderdags.

  • Na operatie of ziekenhuis opname revalidatiezorg.

  • PGB zorg of particuliere zorg bij de cliënt aan huis.

  • Zorg in Natura.

  • Vakantie met of zonder uw partner/relatie.


Interesse………..bel Stannie Looijenga!

 

 

Wageningen Webdesign

looijengazorg.nl - m.looijengazorg.nl